Laser diodowy – na czym polega jego skuteczność?

Lasery diodowe jednoczęstotliwościowe to lasery półprzewodnikowe wykorzystywane w spektroskopii, metrologii oraz do usuwania włosów. Ten artykuł wyjaśnia ich mechanizmy i sposób działania. Możesz być również zainteresowany poznaniem ich działania w spektroskopii. W kolejnej części artykułu omówione zostanie usuwanie włosów. Możesz też poznać inne zastosowania laserów diodowych. Oto niektóre z nich. – Usuwanie włosów: Do czego są używane?

Lasery diodowe jednoczęstotliwościowe to lasery półprzewodnikowe

Lasery półprzewodnikowe dzielą się na dwa główne typy: pojedynczy tryb przestrzenny i pojedynczy tryb podłużny. Pojedynczy tryb przestrzenny oznacza, że wiązka może być skupiona do plamki ograniczonej dyfrakcyjnie. Terminy single spatial mode i single longitudinal mode są używane zamiennie, ale ten pierwszy termin odnosi się do konkretnej długości fali w widmie optycznym. Single mode może odnosić się do każdego z tych typów. Lasery te są również wykorzystywane w zabiegach medycznych.

Diody te są niewielkie, mierzą około 250 mm średnicy i 50 mm grubości. Emitują impulsy o dużej energii o mocy szczytowej wielu watów w czasie 100-200 ns. Mogą znaleźć zastosowanie w tak różnych aplikacjach jak komunikacja światłowodowa, rozpoznawanie wzorów, czy wykrywanie zanieczyszczeń. Ponadto lasery te mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań naukowych i przemysłowych – zasób ten jest udostępniony przez redakcję serwisu beautyfox.pl.

Chociaż jednoheterojedynkowe lasery diodowe są urządzeniami półprzewodnikowymi, różnią się od laserów półprzewodnikowych. Lasery te wykorzystują iniektory typu p wykonane z arsenku glinu umieszczonego nad warstwami arsenku galu typu n. Domieszka arsenku galu podnosi pasmo przenoszenia iniektora typu p. Diody te nie sprawdzały się jednak w pracy na falach ciągłych.

Innym typem jednoczęstotliwościowej diody laserowej jest dioda z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym (DFB). Laser DFB wykorzystuje wnękę optyczną i wewnętrzną kratę do kontroli częstotliwości emisji. Siatka dyfrakcyjna eliminuje jedno z głównych źródeł szumu w laserach półprzewodnikowych: szum przegrody. Lasery diodowe jednoczęstotliwościowe mają najniższy poziom szumów spośród wszystkich laserów diodowych.

Znajdują zastosowanie w spektroskopii

Istnieje wiele zastosowań laserów diodowych w spektroskopii. W ciągu ostatnich 40 lat technika ta została wykorzystana do pomiaru temperatury. Technika ta wykorzystuje zjawiska absorpcji do pomiaru koncentracji atomowej lub molekularnej próbki. Siła przenikania światła jest proporcjonalna do stężenia absorbera. Poprzez regulację długości fali lasera, długość fali i funkcja kształtu linii mogą być wykorzystane do określenia stężenia różnych cząsteczek. TDLAS może być ulepszony do wykrywania ppm lub nawet niższych wartości.

Pierwsze laboratorium dla studentów powinno obejmować badanie samego lasera. Mogą oni zbadać prąd progowy dla lasingowania oraz długość fali w funkcji temperatury lasera. Używając komercyjnego lub domowego spektrometru, uczniowie mogą zmierzyć długość fali. Innym korzystnym dla studentów laboratorium jest obserwacja efektów przeskoku trybu w laserach diodowych. Uczeń może obserwować jak zmienia się długość fali i częstotliwość przemiatania lasera diodowego w czasie poprzez regulację długości zewnętrznej wnęki.

Drugą metodą wykorzystania laserów diodowych w spektroskopii jest wykorzystanie światła generowanego przez półprzewodnik. Półprzewodnik zbudowany jest z krzemu lub germanu, które są pojedynczymi elementami. Ponadto półprzewodniki złożone zbudowane są z naprzemiennych układów dwóch różnych atomów. Półprzewodnik z bezpośrednią przerwą pasmową jest bardziej wydajny niż półprzewodnik emitujący fony, np. krzem.

Lasery diodowe są dobrym źródłem światła do spektroskopii. Ich długość fali w zakresie bliskim podczerwieni pozwala na wykrywanie wielu różnych gazów. Technologia ta jest kompatybilna ze światłowodami i charakteryzuje się niskim kosztem. Mogą one mierzyć gazy takie jak tlen, para wodna, halogenki wodoru i tlenki azotu. Istnieje wiele zastosowań spektroskopii lasera diodowego.

Są one wykorzystywane w metrologii

Lasery emitują światło na linii przejścia atomowego. Lasery te są wykorzystywane w metrologii, ponieważ można nimi mierzyć długość urządzenia do pomiaru długości. Wykorzystywane są w metrologii, a także w innych zastosowaniach przemysłowych i naukowych. Lasery diodowe mogą być wykorzystywane do interferometrycznych pomiarów długości, ponieważ mogą być stosowane do pomiarów o wysokiej częstotliwości. Długość fali i gęstość prądu lasera diodowego zależą od materiału i gęstości prądu lasera.

Bezpośrednia właściwość energetyczna diod laserowych sprawia, że są one idealne do różnych zastosowań, takich jak instrumenty pomiarowe, czytniki kodów kreskowych czy terapia fotodynamiczna. Ich widzialna długość fali to czerwień, a później zieleń. Wykorzystywane są w spektroskopii, obróbce cieplnej i aplikacjach platerowania. Są również używane do spawania laserowego oraz do pompowania innych laserów, zwłaszcza laserów półprzewodnikowych pompowanych diodowo.

Jednym z najczęstszych zastosowań laserów w metrologii jest pomiar materiałów. W zależności od mierzonego materiału, długość fali, która jest odpowiednia, zależy od rodzaju pomiaru. Na przykład, jeśli laser mierzy przezroczysty plastik, długość fali może być niebiesko-fioletowa. Dzieje się tak dlatego, że tworzywa sztuczne mają wyższy współczynnik odbicia powierzchniowego przy długościach fal niebiesko-fioletowych i rozpraszają mniejszą ilość światła niż przezroczyste szkło.

Długość fali lasera diodowego wynosi zazwyczaj kilka mikrometrów. Do zastosowań metrologicznych w skali mikronowej wystarczy długość fali milimetrowej. Ponieważ lasery wykorzystują energię i długość fali w tym samym zakresie, możliwy jest pomiar cząsteczki w odległości zaledwie kilku milimetrów. W przeciwieństwie do laserów na podczerwień, lasery diodowe są szeroko stosowane w metrologii, czyli dziedzinie pomiarów, która wykorzystuje laser do mierzenia małych odległości.

Są one wykorzystywane w usuwaniu włosów

Aby uzyskać najlepsze wyniki, musisz mieć serię zabiegów, aby skierować mieszki włosowe na etapie wzrostu. Każda sesja trwa około dziesięciu minut, ale większe obszary będą wymagały dłuższego czasu leczenia. Ogólnie rzecz biorąc, należy zaplanować zabiegi usuwania włosów w odstępie czterech do sześciu tygodni. W zależności od rodzaju skóry i gęstości włosów, każdy zabieg może wymagać od ośmiu do 12 sesji. Każdy zabieg będzie również zależał od wieku i poziomu hormonów. Aby zmaksymalizować wyniki, należy zaplanować zabiegi w odstępie czterech do sześciu tygodni.

Laser diodowy 805 nm to doskonały wybór do usuwania włosów. Niska moc szczytowa 2100 W i zmienny czas trwania impulsu zapewniają bezpieczne i skuteczne leczenie pacjentów rasy mieszanej. Laser ten działa poprzez selektywną fototermolizę w celu rozbicia melaniny w skórze. Metoda ta może usunąć włosy bez wywoływania jakichkolwiek niepożądanych skutków ubocznych. Długość fali tego lasera jest bezpieczna w użyciu i będziesz musiał dostosować ustawienia w oparciu o swój typ skóry.

Chociaż istnieją pewne przeciwwskazania, depilacja laserem diodowym może być wykonywana na każdym rodzaju skóry i kolorze włosów. Jest skuteczny w leczeniu pacjentów o ciemnej karnacji, jak również tych o bladej lub ciemnej skórze. Ponieważ działa na skórę, depilacja diodowa może być wykonywana u każdego, niezależnie od wieku i koloru skóry. Laser diodowy MeDioStar-Monolith posiada dwie rękojeści, które mogą być używane przez każdego, również przez kobiety w ciąży.

Las
er diodowy jest skuteczny w usuwaniu włosów u wszystkich typów skóry, ale najskuteczniejszy jest w przypadku włosów o ciemnym kolorze. Metoda ta ma przewagę nad wieloma innymi, w tym woskiem i kremami do depilacji. Laser może kierować włosy w dowolnym momencie cyklu wzrostu włosów, a w przeciwieństwie do innych metod laserowych, jest całkowicie trwały. Kolejną zaletą depilacji laserem diodowym jest to, że jest bezpieczny i skuteczny zarówno dla jasnej i ciemnej skóry. Oprócz trwałej redukcji niechcianych włosów, sprzyja również szybkiej regeneracji tkanek skóry. Dodatkowo pobudza wzrost kolagenu, co pomaga skórze odzyskać jej strukturę.

Są stosowane w leczeniu peri-implantitis

Podstawowym celem niniejszego badania jest sprawdzenie skuteczności terapii laserem diodowym w leczeniu peri-implantitis. Laser ten jest skuteczny jako terapia wspomagająca w przypadku peri-implantitis, ponieważ nie ma negatywnego wpływu na otaczające tkanki. Dodatkowo, sprzyja on regeneracji tkanek i gojeniu się ran. Ustawienia lasera użyte w tym badaniu to 810 nm w trybie bezkontaktowej fali ciągłej, 50 Hz i 100 ms na impuls.

Laser diodowy może skutecznie usunąć stan zapalny tkanki otaczającej implant, jak również zregenerować kość wokół implantu. Laser diodowy może wyleczyć peri-implantitis nawet w dwóch trzecich implantu. Terapia laserowa jest również skuteczna w leczeniu poziomych ubytków kostnych otaczających implant. Aby dowiedzieć się więcej o skuteczności terapii laserem diodowym w przypadku peri-implantitis, czytaj dalej!

Przed poddaniem się zabiegowi laserowemu dentyści muszą podjąć kilka kluczowych decyzji. Ustawienie mocy powinno zdezynfekować implant, zachowując jednocześnie jego strukturę powierzchni. Ponadto terapia laserowa może być łączona z innymi metodami leczenia, takimi jak antybiotyki, leki steroidowe lub metody fizyczne. Wcześniejsze badania wykazały niespójne wyniki i parametry ustawień. Ostatecznie jest to najlepsza opcja leczenia peri-implantitis we właściwy sposób.

W przypadku zastosowania w połączeniu z terapią doustną, leczenie laserem diodowym może przyspieszyć proces gojenia peri-implantitis. Parametry kliniczne wskazują, że terapia laserem diodowym ma celowy wpływ na gojenie tkanek przyzębia, ale długoterminowe obserwacje nie wykazały istotnych różnic. W związku z tym laser diodowy jest preferowaną terapią laserową w przypadku peri-implantitis.

Podobne tematy